u532 komoda velká břichatka PRODÁNO

97x46 v.76

8 800,00 Kč